FAQ

Co to jest mikroflora?

Mikroflora jelitowa składa się z 500 – 1000 gatunków mikroorganizmów, w skład których wchodzą drobnoustroje tlenowe i beztlenowe. Dzielimy ja na "dobre" i "złe". Zrównoważona flora jelitowa odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie jelit. Dobroczynne bakterie wspomagają prawidłową perystaltykę jelit, zapobiegają biegunkom, zaparciom oraz wzdęciom.

Co powoduje zaburzenia w mikroflorze jelitowej

Niewłaściwa dieta, przyjmowanie antybiotyków, infekcje, zła dieta i stres.

Jak utrzymać prawidłową mikroflorę jelit

Należy stosować zrównoważaną dietę a w przypadku antybiotykoterapii – probiotyki.

Częstość występowania biegunki poantybiotykowej

Biegunka poantybiotykowa występuje u ok. 40% dzieci leczonych antybiotykami, a w populacji dorosłych u ok. 30%.

Jakie są przyczyny biegunki po antybiotyku

W naszym układzie pokarmowym żyje mnóstwo dobroczynnych bakterii, które wspomagają trawienie oraz odporność. W wyniku stosowania antybiotyków większość z nich zostaje zniszczona, co sprzyja namnażaniu się drobnoustrojów chorobotwórczych; są to bakterie Clostridium difficile, które sprzyjają rozwojowi biegunki poantybiotykowej.

Jak rozpoznać biegunkę poantybiotykową

Ból brzucha, biegunka, luźne stolce, odwodnienie.

Mechanizm powstawania biegunki w czasie antybiotykoterapii

 • zmiana mikroflory jelitowej; stosowanie antybiotyków prowadzi do selekcji z normalnej flory jelitowej szczepów bakterii opornych na antybiotyki, przede wszystkim Clostridium difficile wytwarzających toksyny A i B, Staphylococcus aureus, Candida sp., Klebsiella sp., Salmonella
 • zaburzenia funkcji metabolicznej flory jelitowej, w tym metabolizmu nieulegających trawieniu węglowodanów, prowadzące do nagromadzenia się w jelicie grubym związków osmotycznie czynnych (biegunka w mechanizmie osmotycznym).
 • zaburzenia degradacji wolnych kwasów żółciowych, które działając na komórki nabłonka stymulują wydzielanie wody i powodują biegunkę sekrecyjną.

Jak zapobiegać biegunce po antybiotykach

 • należy zmienić antybiotyk
 • nawadniać organizm
 • przyjmować probiotyki

Obraz kliniczny biegunki poantybiotykowej

Biegunkę poantybiotykową rozpoznaje się, gdy pojawiają się stolce częstsze niż zwykle lub gdy ich konsystencja staje się luźniejsza; obraz kliniczny biegunki poantybiotykowej może być bardzo zróżnicowany - od łagodnej, aż po objawy ciężkiego zapalenia jelita grubego. Najcięższą postacią jest rzekomobłoniaste zapalenie jelit, z wodnisto-brunatnymi, cuchnącymi stolcami, w których pojawić się może śluz i krew; biegunce często wtedy towarzyszą silne bóle brzucha, gorączka, i ciężkie odwodnienie.

Przyczyna występowania biegunki wirusowej

Najczęstszym czynnikiem etiologicznym biegunek wirusowych są: rotawirusy grupy A (Calicivirus, Norovirus, Astrovirus, Adenovirus). Opisano 14 serotypów: G1- G14.Najczęstszym czynnikiem infekcyjnym jest serotyp G9. Najwyższe wskaźniki zachorowalności oraz śmiertelności w przebiegu zakażeń rotawirusami dotyczą dzieci poniżej 5. roku życia.

Obraz kliniczny biegunki wirusowej

Biegunkę wirusową rozpoznaje się gdy pojawiają się wymioty, jest niewielkie podwyższenie temperatury i towarzyszą objawy ze strony układu oddechowego (katar, kaszel), jasne obfite stolce i gwałtownie narastające odwodnienie.

Mechanizm ostrej biegunki rotawirusowej

Powstaje w następstwie inwazji nabłonka jelitowego przez rotawirusy, najczęściej dotyczy dzieci od 6 do 36 miesiąca życia. Choroba szerzy się drogą pokarmową. Rezerwuarem zakażenia jest chory człowiek, który może wydalać wirusy z kałem, do 40 dni od zakażenia. Rotawirusy wywołują patologiczne zmiany w obrębie nabłonka jelita cienkiego (w tym skrócenie i poszerzenie kosmków jelitowych). Prowadzi to do czasowego braku aktywności enzymów trawiących cukry (dwucukry), co manifestuje się złą tolerancją pokarmów, a głównie bogatego w laktozę mleka.

Postępowanie terapeutyczne dotyczące biegunki wirusowej

 • doustne nawadnianie oraz uzupełnianie niedoborów elektrolitowych – najlepszym wyborem są hipoosmolarne płyny zawierające glukozę oraz niezbędne elektrolity. Odpowiednio dobrany skład płynu ułatwia bowiem wchłanianie wody przez nabłonek jelita cienkiego.
 • leczenie farmakologiczne – objawowe - obejmujące: probiotyki o udokumentowanej skuteczności klinicznej, które przynoszą wymierny efekt kliniczny.

Efekty terapeutyczne probiotyków

 • skrócenie czasu trwania biegunki bez względu na etiologie biegunki (24-32 godziny)
 • zwiększenie skuteczności nawadniania
 • szybka kolonizacja jelit i trwała eliminacja patogenów (szczególnie L. rhamnosus GG)

Co to jest biegunka podróżnych i jakie są jej przyczyny?

Biegunka podróżnych to zespół objawów żołądkowo – jelitowych związany z zakażaniem przewodu pokarmowego u osób podróżujących. Do zakażenia dochodzi w wyniku spożycia zanieczyszczonych mikrobiologicznie napojów i pokarmów. Biegunka podróżnych występuje u osób podróżujących zwykle w tropiki i jest związana z infekcją bakteryjną.

Jak objawia się biegunka podróżnych?

Dolegliwości związane z biegunką podróżnych pojawiają się nagle, w ciągu pierwszych dwóch tygodni podróży. Biegunkę podróżnych charakteryzują: wodniste wypróżnienia, bóle brzucha, gorączka, nudności, wymioty.

Czynnik etiologiczny biegunki podróżnych

Najczęściej to toksyna wytwarzana przez patogenną bakterię Escherichia coli (ECET). Źródłem zakażenia jest przede wszystkim skażona woda oraz surowe warzywa i owoce. Biegunka ta dotyczy osób podróżujących do obszarów o niskim standardzie sanitarno-higienicznym. "Biegunka podróżnych" charakteryzuje się występowaniem bardzo obfitych i wodnistych stolców, bez domieszek patologicznych (krew, ropa) oraz bólów brzucha. Biegunce podróżnych nie towarzyszy gorączka.

Co robić w przypadku wystąpienia objawów biegunki podróżnych?

Należy pić duże ilości wody butelkowanej, stosować doustne preparaty nawadniające zawierające glukozę i elektrolity.

Profilaktyka trilac plus w biegunce podróżnych

Kuracja 10 - cio dniowa pozwala znacznie obniżyć ryzyko biegunki: wystarczy 5 dni przed wyjazdem oraz przez pierwsze 5 dni podróży raz dziennie zażywać jedną dawkę trilac plus (dziennie: jedna kapsułka, jedna saszetka, 10 kropli).

Co to jest synbiotyk

Synbiotyki pomagają w odbudowie prawidłowej mikroflory przewodu pokarmowego. Synbiotyk = żywe kultury bakterii probiotycznych (probiotyk) + składnik odżywczy(prebiotyk);synbiotyk jest połączeniem żywych kultur bakterii ze składnikiem odżywczym, najczęściej fruktooligosacharydy.

Co to są żywe kolonie bakteryjne w synbiotykach

Żywe kultury bakterii to wyselekcjonowane szczepy dobroczynnych bakterii probiotycznych, które po spożyciu sprzyjają utrzymaniu prawidłowej funkcji przewodu pokarmowego.

Definicja probiotyku wg FAO/WHO

To żywe drobnoustroje, które podawane w odpowiednich ilościach wywierają korzystne skutki zdrowotne.

Definicja probiotyku wg Fuller

To żywe mikroorganizmy, które po spożyciu wywierają korzystny wpływ na organizm gospodarza poprzez poprawę równowagi mikroflory jelitowej.

Jak definiować skuteczność działania żywych kolonii bakteryjnych

Skuteczność żywych bakterii zależy od następujących czynników:

 • ilości CFU (colony forming unit) szczepów bakterii w 1 kapsułce, czyli od ich ilości w jakiej się namnożą (Minimalna dzienna dawka terapeutyczna żywych szczepów bakterii wynosi 106-109 CFU)
 • zastosowanej technologii ich ochrony przed niszczącym działaniem kwasu solnego i enzymów trawiennych w żołądku
 • rodzaju zawartych w produkcie szczepów bakterii probiotycznych

Czy warto stosować probiotyki

Żywe szczepy bakterii probiotycznych sprzyjają utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania przewodu pokarmowego człowieka, dlatego stosowanie ich korzystnie wpływa na stan zdrowia.

Czym różnią się preparaty probiotyczne tradycyjne od trilac plus

Tradycyjne preparaty probiotyczneTrilac plus
brak technologii ochrony szczepów probiotycznych w kapsułce – większość bakterii jest dezaktywowana przez kwaśne środowisko panujące w żołądku oraz enzymy trawienne w związku z czym preparaty takie charakteryzują się dużo niższą skutecznością działania zastosowano innowacyjną technologię ochrony - technologię DRcapsTM, która zapewnia przetrwanie żywych bakterii probiotycznych zawartych w preparacie w środowisku niskiego pH soku żołądkowego oraz enzymów trawiennych, co umożliwia dotarcie bakterii do jelit, faktycznego miejsca ich działania - ten fakt bezpośrednio wpływa na wysoką skuteczność terapii probiotycznej
jedynie składnik probiotyczny - żywe szczepy bakterii synbiotyk = żywe szczepy bakterii (probiotyk)+ składnik odżywczy (substancja będąca pożywką dla bakterii) – co wpływa na rozwój i szybsze namnażanie bakterii probiotycznych w jelicie
szczepy bakterii zasiedlające jedynie jeden rodzaj jelita szczepy bakterii zasiedlające zarówno jelito cienkie jak i grube, co warunkuje skuteczność działania
kultury bakterii probiotycznych uwalniane w środowisku soku żołądkowego - niższa skuteczność kuracji probiotycznej powolne uwalnianie szczepów w jelicie dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii DRcapsTM
zawiera substancje alergiczizujące (np: białka mleka krowiego, kazeinę, laktozę) nie zawiera mleka, laktozy i kazeiny; jest bezpieczny dla pacjentów z alergią

Dlaczego warto stosować synbiotyk trilac plus

Stosowanie Trilac plus przynosi szczególne korzyści, ponieważ prócz żywych szczepów bakterii obecny jest w nich także składnik odżywczy (fruktooligosacharydy), który stanowi cenne źródło energii potrzebnej do rozwoju bakterii. Składnik ten zapewnia odpowiednie warunki do namnażania się i wysokiej aktywności dobroczynnych bakterii probiotycznych. Synbiotyk (trilac plus) sprzyja utrzymaniu prawidłowego działania układu pokarmowego, broni organizm przed działaniem bakterii chorobotwórczych, działa wspomagająco w trakcie i po antybiotykoterapii oraz w okresie zwiększonej skłonności do infekcji.

Jakie znaczenie ma rodzaj szczepów probiotycznych w preparacie

Mikroflora jelitowa jest zależna od wielu czynników jednak najważniejsze szczepy, które warunkują skuteczność terapii to bakterie z rodzaju Lactobacillus i Bifidobacterium, zasiedlają one i kolonizują zarówno jelito cienkie jak i jelito grube. Stosując preparat zawierający szczepy bakterii należących do tych dwóch rodzajów sprzyjamy szybkiej odbudowie mikroflory jelitowej (trilac plus).

Czy warto stosować synbiotyki ze specjalną technologią ochrony

Żywe szczepy bakteryjne są bardzo wrażliwe na działanie niekorzystnych warunków zewnętrznych (np. wilgoć, wysoka temperatura). Są również nieodporne na niekorzystne warunki jakie panują w przewodzie pokarmowym człowieka; pod wpływem działania enzymów trawiennych, soli żółci, czy niskiego pH soku żołądkowego bakterie probiotyczne tracą swoją aktywność, obniżając jednocześnie skuteczność działania. Zastosowana w preparacie trilac plus technologia DRcapsTM zabezpiecza żywe szczepy bakterii probiotycznych przed destrukcyjnym działaniem kwasu żołądkowego i enzymów trawiennych, przyczyniając się tym samym do prawidłowej adhezji i kolonizacji w miejscu docelowym – w jelitach.